Slaviša Kostić

Research interests

Slaviša holds a Bachelor’s Degree in Theology from the University of Belgrade, Serbia (2003). Spent an academic year in St. Vladimir’s Seminary (2003/04) and Master Degree from the multidisciplinary programme of Religious studies from the University of Belgrade (2016). Master Degree focused on Tillich’s theology of culture. Further research includes philosophy of religion, political theology, мystical theology, theological ethics…  He is working as a teacher of Religious education at Patriarch Pavle Grammar School from 2005-present. He is a member-cooperator of Matica Srpska from 2020-present.

Publications

Articles

Orthodox Responses to the Social Problem Philoteos 5 (2005) pp. 409-426.

Bioetika na casovima veronauke Pravoslavni katiheta 2 (Bioethics on the classes of Catechism) Orthodox Catechist (2008) pp. 54-58, http://www.spc.rs/sr/nauka?page=5

Терапијска примена матичних ћелија (Therapeutic uses of stem cells); Православље 1056 (2011) стр.26-27 (short version) Терапијска примена матичних ћелија Теолошки погледи (Тheological views-long version) (2011) pp. 79-84.

Свете тајне у богословљу Православне Цркве (Sacraments in theology of Orthodox Church), Православље 1059 (2011) pp.26-27.

Брак и полност у светлости православне традиције: литургичко-теолошка анализа (Marriage and sexuality in the light of orthodox tradition: liturgical-theological analysis)  Живопис 5 (2011) pp. 172-200.

Брачни живот свештеника и лаика у Православној цркви (Marriage life of priest and laity in Orthodox Church ), Каленић 5 (2013) pp. 11-13.

Дијалогом и толеранцијом противу верског конфликта (With dialogue and tolerance against Religious Conflict) Богословље 1 (2014) pp. 234-247.

Хришћански идеал државе у четвртом веку и данас: Св. Константин и посткомунистичко доба (Christian ideal of State in Fourth century and today: St. Constantine and Post-communist period)Теолошки погледи 2 (2014) pp. 289-314.

Teološka politika Stenlija Haervasa (Theological politics of Stanley Hauerwas) Theoria 4 (2014) pp. 62-94.

Кратак осврт на теологију рада са православне перспективе: Доћи ће ствари на своје место Православље 1140 (2014) pp. 30-32.

Да ли извештај о седам дана стварања света у Пост.1 указује на космички храм? Живопис 8 (2014) pp.15-27.

Симфонија између Цркве и државе некада и сада, Богословље 2 (2015), 240-261.

Руска православна црква и Римокатоличка црква о евроинтеграцијама, Зборник Матице српске за друштвене науке 155-156 (2-2016), 245-266.

Теолошко-филозофско сагледавање кључних делова филма Перверзњаков водич кроз идеологију, Култура (149-2016),319-33.

Religious hinge commitments: developing Wittgensteinian quasi-fideism, Belgrade Philosophical Annual 30 (2017), 232-256. Coauthor with Ljiljana Radenović.

Oднос између православне теологије и науке (The relationship between Orthodox theology and science) (прихваћено за публиковање) forthcoming in Теолошки погледи

Review article The Foundation of Patristic Philosophy (Заснивање патристичке филозофије) (Johannes Zachhuber, The Rise of Christian Theology and the end of Ancient Metaphysics. Patristic Philosophy from the Cappadocian Fathers to John Damascus. Oxford University Press, Oxford 2020, хi + pp 384. Зборник Матице српске друштвених наука 177 (2021): 150-156.

BOOK CHAPTERS:

The Role of Religion in transforming a Post-Conflict Society: The Case of Western Balkans in Religion in Focus. Tendencies and Challenges in Postmodern Society (Отачник, Belgrade 2015), 53-78.

Slaviša Kostić Pravoslavlje kao posrednik mira na Zapadnom Balkanu u  Nikola Knežević, Blagoje Pantelić i Srđan Sremac, Centar za istraživanje religije, politike i društva i Hrišćanski kulturni centar dr Radovan Bigović, Novi Sad – Beograd, 2014, pp. 25-37.

Pro-Peace consensus of the Orthodox Church, Religion and violence, International scientific meeting almanac, Dosije studio, Belgrade, 2016, 67-80.

Поређење теологије културе и теолошког хуманизма: Пол Тилих и Вилијам Швејкер, Faith and Reason, International scientific meeting almanac, Dosije studio, Belgrade, 2016,  123-137.

Милбанково виђење модерне секуларности и повратка утицаја религије у јавној сфери у Religija u savremenom društvu, Beograd 2017, 119-134.

Анатеизам Ричарда Карнија (Anatheism of Richard Kearney) 18. Међународна филозофска школа Felix Romuliana Зајечар. Зборник излагања 2017 (Proceedings of 18 International School in Zajecar). Центар за примењену филозофију и друштвена истраживања, Зајечар:Деркс 2019, pp 145-161.

Reviews:

Byzantine Saint Богословље 1-2 (2006) pp. 190-193.

Michele Aramini, Uvod u bioetiku, Теолошки погледи 1-3 (2009) 235-236.

Jaroslav Pelikan, Formation of Christian Tradition: A History of the Development of Doctrine, The Emergence of Catholic Tradition 100-600, Теолошки погледи 1-3 (2009) pp.233-234.

John Behr, The Way to Nicea, Богословље 1 (2009) pp. 169-171.

Tonči Matulić Metamorfoze kulture,   Богословље 1 (2009), pp. 171-174.

Claudio Moreschini Povijest patristicke filozofije,  Богословље 1, (2009) pp. 176-187.

Јарослав Пеликан,Хришћанско предање том II, Дух источног хришћанства (600-1700). Теолошки погледи (2009), 233-234.

J.P.Porter, Izgubljena Biblija, Kršćanska sadašnjost, Zagreb 2011, Православље 1056 (2011), pp. 38-39.

Епископ Максим Васиљевић, Светост:божанска и људска Православље 1059 (2011), pp. 36-37.

Peter C.Bouteneff: Beginnings: Ancient Christian Readings of the Biblical Creation Narratives, Tеолошки погледи 1 (2011), pp. 162-163.

Paul Meyendorff: The Anointing of the Sick, Tеолошки погледи 1 (2011), pp. 163-165.

Thomas Pott: The Byzantine Liturgical Reform, Tеолошки погледи 1 (2011), pp. 165-166.

Георгије Ј. Манзаридис, Глобализација и универзалност – Сан или јава Службени гласник, 2011. pр.138  Православље бр.1061 (2011)

Митрополит Иларион Алфејев, Христос победитељ ада, Православље бр.1062 (2011).

Георгије И. Мандзаридис: Хришћанска етика I Увод-основна начела, савремена проблематика, Православље бр. 1065-1066 (2011).

Г. Мандзаридис, В. Јулцис, Ј.Петру, Н. Дзумакис -Teме хришћанске етике, Каленић, превод са грчког Јелена Касапис, pp. 174.

Вилијам М. Шнидевинд, Како је Библија постала књига, Каленић, 2011, pp..351, превод са енглеског језика Иван Недић, Православљебр. 1072. (2011)

 Јован Фундулис: Омилитика-црквено беседништво, Теолошки погледи 2 (2011) pp. 173-174.

James L. Crenshaw: Old Testament Wisdom, Теолошки погледи 2 (2011) pp. 174-175.

Maксим Васиљевић: Светост: Божанска и људска, Живопис 5 (2011), pp. 350-351.

Bishop Maxim Vasiljevic: History, Truth, Holiness-Studies in Theological Ontology and Epistemology Теолошки погледи 2 (2011) pp. 175-176.

Luke Timothy Johnson: The Writings of the New Testament Теолошки погледи 2 (2011), pp. 176-177.

Петар Јевремовић, Патрологија у огледалу херменеутику Православље бр.1073 (2011), pр. 37-38.

Зоран Миливојевић, Уловити љубав ПСИХОПОЛИС ИНСТИТУТ, НОВИ САД 2011, 278 pp.

Jaрослав Пеликан, Хришћанско предање: Историјски развој догмата: том III, Развој средњевековне теологије (од 600.до 1300.године) прев. Ана Новаковић, Службени Гласник 2011, 406 стр. Том IV: Реформација Цркве и догме (1300.до 1700. године) прев. Андријана Младеновић, Службени Гласник 2011, 565 стр. Православље (2012)бр.107 pр.38-39.

Аdriano Fabris, Teologija i filozofija, sa italijanskog preveo Miroslav Fridl, Kršćanska sadašnjost 2011, Теолошки погледи 1 (2012) pр. 205-207.

Питер Браун, Тело и друштво:мушкарци жене и сексуално одрицање у раном хришћанству, превела са енглеског Марина Адамовић Куленовић, Clio, Београд, 2012, Теолошки погледи 3 (2012) pр. 445-447.

Никола Кнежевић, Савремена политичка теологија, Отачник, 2012. Теолошки погледи 3 (2012), pр. 447-450.

Презвитер Никола Лудовикос, Евхаристијска онтологија, евхаристијски темељи бића, као настајање бића у евхаристијској онтологији Светог Максима Исповедника, превела са грчког Михаела Јагер, Мартириа-Београд-Карловци, 2012,  Теолошки погледи 3 (2012) pр. 450-452.

Никола Кнежевић, Савремена политичка теологија, Отачник, 2012. Богословље 2(2012) pp. 124/128.

Maureen Junker-Kenny: Habermas and theology, T&T Clark, New York, 2011. Богословље 2 (2012) pp.128-137.

Joван Мајендорф, Брак православна перспектива Теолошки погледи 1 (2013) pp. 239-240.

Слободан Жуњић, Логика и теологија, read on Тhird Programme of Serbian National Broadcast 08.02.2013, 21:30

Срђан Сремац и Сергеј Беук Свет и свето, Богословско друштво Отачник, 2013, Православље 1111 (2013) p. 38.

Јарослав Пеликан Хришћанско предање 5 том Teoлошки погледи 2 (2013),697-701.

Review article on Concilium 3 (2013) Teoлошки погледи 3 (2013) pp. 1137-1144.

Слободан Жуњић Филозофија и постмодерност, read on Тhird Programme of Serbian National Broadcast 10.01.2014. http://www.rts.rs/page/radio/sr/story/1466/Radio+Beograd+3/1484645/Hronika+Tre%C4%87eg+programa.html.

Lešek Kolakovski Da li je Gospod Bog srećan i druga pitanja, prevela sa poljskog Biserka Rajić, Alef Градац, 2013, Богословље 1 (2014) pp.285-286.

Гостовање Жан Лик Мариона у Београду. Kоаутор Вук Јовановић. Теолошки погледи XLVIII (3/2015), 725-729.

Религијска култура. Приредио др Драгољуб Ђорђевић, Лесковачки културни центар, Лесковац 2015, Богословље 2 (2015),275-277.

Dragoljub B. Đorđević, Predrag Stajić, Dragan Todorović (prir.), Hrišćanstvo u 21.veku, Prometej, Leskovački kulturni centar, JUNIR, Novi Sad, Leskovac, Niš,2014, Sociološka luča IX/1 2015, 104-107.

Родољуб Кубат, Траговима Писма II, Стари Савез: рецепција и контексти, Теолошки погледи XLIX (3/2016), 736-739.

Кад Израиљ беше дете. Зборник радова у част професора Драгана Милина поводом 70.рођендана. Приредио Родољуб Кубат, Библијски институт, Православни богословски факултет, Универзитет у Београду, 320 стр. Богословље 2 (2016), 284-286.

Ничеов филозофски заокрет који је одредио ток модерне и постмодерне (Žunjić Slobodan, Fridrih Niče: Između moderne i postmoderne, Otačnik, Beograd, 2017, 227 str.) Зборник Матице српске за друштвене науке 163 (3-2017), 600-603.

Paul L. Gavrilyk, Georges Florovsky and the Russian Religious Renaissance, Oxford University Press, 2015, pp217. Богословље 2-2017, 185-188.

Evolution and the fall (ed William T.Cavanaugh/ James K.A.Smith).Foreword by Michael Gulker, William B.Eerdmans Publishing Company, Grand Rapids: Michigan 2017, pp.231. Богословље 2-2017, 190-195.

Хришћанство у савременом контексту  [Сергеј С. Аверинцев: Хришћанство у XX веку (поводом осамдесетогодишњице рођења С. С. Аверинцева); приредио Благоје Пантелић; Отачник и Бернар, Београд и Стари Бановци 2017;163 стр.];[Сергеј С. Аверинцев: Ad Fontes. Огледи из историје византијске патристичке философије;приредио Благоје Пантелић; Отачник, Бернар и Православни богословски факултет Св. Василија Острошког, Београд, Стари Бановци и Фоча 2017; 162 стр.] Зборник Матице српске за друштвене науке 165 (1-2018), 162-166.

Eastern Orthodox Christianity and American higher education theological, historical, and contemporary reflections. Edited by Ann Mitsakos Bezzerides and Elizabeth Prodromou. Notre Dame, Indiana: University of Notre Dame Press, 2017, Богословље 2 (2018), 200-205.

Маximus the Confessor as European Philosopher, Edited by Sotiris Mitralexis, Georgios Steiris,Marcin Podbielski, and Sebastian Lalla. Cacade Books, Wipf and Stock, Eugene, Oregon, USA, 2017, pp 208-214. 

David Bentley Hart. The Hidden and Manifest. Essays in Theology and Metaphysics. Michigan: William B.Eerdmans Publishing Company and Grand Rapids, 2017, 358. Богословље 1 (2019):183-185.

Nikolaos Loudovikos, Church in the Making: An Apophatic Ecclesiology of Consubstantiality. 21st Century Greek Theologians, Volume 1. Translated by Norman Russel New York, Yonkers: St.Vladimir’s Seminary Press, 2016. 296 pp. ISBN: 978–088141–509–4. Teoлошки погледи 2 (2019) 475-484.

Hans Boersma, Seeing God. The Beatific Vision in Christian Tradition. Foreword to Andrew Louth. Wm.B.Eerdmans Publishing Company, Grand Rapids, Michigan 2018: XX+467 pp.; ISBN 978–0–8028–7604–1. Богословље 2 (2019):235-239.

Inbar Graiver, Asceticism of the Mind. Forms of Attention and Self-Transformation in Late Antique Monasticism, Pontifical Institute of Medieval Studies, III. Series: Studies and Texts, Canada, Toronto, Х +237 рр. ISBN 978–0-88844–213–0. Богословље 2 (2019):239-243.

Loudovikos, Nikolaos. Analogical Identities: The Creation of the Christian Self: Beyond Spirituality and Mysticism in the Patristic Era. Studio traditionis theologiae. Explorations in Early and Medieval Theology. Turnhout, Belgium: Brepols, 2020.386 + XV pp. ISBN: 978–2–503–57815–6 Теолошки погледи (2/2020) стр. 573–581.

Translation of books:

Veselin Kesic – The First Day of The New Creation (Kraljevo, 2005)

Stanley Harakas – Health and Medicine in Eastern Orthodox Tradition (Kraljevo, 2007)

Byzantine Saint (Publishing House of Orthodox Theological Faculty in Belgrade, 2008)