Paul Andrei Mucichescu

Research interests

Paul Andrei Mucichescu (Phd Student Alba-Iulia/Potsdam) – M.A. (Humboldt Universität zu Berlin – Philosophie, Kunstgeschichte), licence in orthodox pastoral theology (Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca), active PhD student in orthodox dogmatics (Univ. „1 Decembrie 1918”, Alba-Iulia) with a thesis entitled “Theodicy. God’s Justice and the evil”, „dormant” PhD student in philosophy (Universität Potsdam) with a thesis about the concept of analogy. Interests: Orthodox Dogmatic Theology; Ancient, Transcendental and Analytical Philosophy, Germany Idealism; Anthropology, Archetypes; History and Identity (Culture)

Publications

“Intellect or Heart, Reason or Faith? Some instances of crede ut Yearbook of Theology and Philosophy, vol. 3 (2020): 115-143.

“Aspects of Irenaeus Lugdunensis’ Theology of God’s Justice and of the Problem of Evil“, in: Viorel Sava (ed.), „Slujind Adevărul slujim pe Dumnezeu și pe oameni: aspecte ale cercetărilor doctorale actuale“, Doxologia, Iași, 2019, 313-328;

“Adversus haereses 4,38,3 «maturizarea» și pericolul heterodox”, in: Studia Theologica Orthodoxa Doctoralia Napocensia, vol. III, no. 2 (2020): 107-116.

“Loving Nation, Endorsing the Ecclesial Universal: A Romanian Perspective“, in: Studia Universitatis Babes-Bolyai Theologia Orthodoxa 65, no. 2 (2020): 171-208.

“Strawsonian misappropriations of Kant’s transcendental necessity“, in: Monica Albu, Virgil Ciomoş, Ionuţ Isac, Călina Jugastru, Andrei Negru, Silviu G.Totelecan (eds.), Studii și cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane, Limes & Argonaut, Cluj-Napoca, 2019, 46-54.

“Dreptatea lui Dumnezeu «pentru viața lumii» – câteva repere antiuniversaliste“, in: Mitropolia Olteniei, no. 5-8, may-august (2020): 214-237.

“Moartea și nemurirea satului văzute dinspre metafizica teologică vulcănesciană“, in: Studia Theologica Orthodoxa Doctoralia Napocensia, vol. III, no. 1 (2020): 139-134.

„Transzendentale Argumente – Strouds fakultative «beliefs» und die notwendige Wiederentdeckung Kants“, in: Anuarul Institutului de Istorie “George Bariţ” din Cluj-Napoca: Series Humanistica, Editura Academiei Române, Cluj-Napoca, 2017, 237-244.

“Chipul Mântuitorului. Imagini «nefăcute-de-mână», «mimesis», «canon», real sau posibil“, in: Mărturisirea credinței prin cuvânt și artă în Biserica Ortodoxă Română în perioada comunismului, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2017,  41-66

“Educație arhetipală a identității de gen pentru copii și tineri“, in: Convorbiri Literare, no. 9/297 september (2020): 155-160.

(Pending release) “De la fântâna lui Iacov la scara lui Iacov. Fenomenologia toposului scării în geografia arhetipală a Sfintei Scripturi”, in: Studii Teologice